Scena 1: Wpływ COVID-19 na transport / COVID-19 impact on transport
Scena 2: Dostępność jako bezpieczeństwo wszystkich podróżnych
Scena 3: Emisyjność w transporcie - kierunki zmian oraz narzędzia kalkulacji emisji
Scena 4: Poprawa jakości życia w kontekście mobilności / Improved quality of life in the context of mobility
Zachęcamy do pobrania aplikacji dedykowanej konferencji, umożliwiającej aktywne uczestnictwo w wydarzeniu:
https://mkonferencja.pl/aplikacja/mk-events.html

Kod wydarzenia: 9821

_______________

We invite you to download a dedicated conference app to actively participate in the event:
https://mkonferencja.pl/aplikacja/mk-events.html

Event code: 9821